Wersja 2021

SIŁA DOŚWIADCZENIA

Na 35 urodziny Lantek, przedstawiamy jubileuszową wersję

 

Zobacz film:

 

Artboard 1

Zarządzanie nowymi maszynami, nowymi technologiami

 

Nowe funkcjonalności oraz wyposażenie maszyn, nowe formaty rur i profili... a wszystko zintegrowane w jednym rozwiązaniu CAM.

02_factory

W kierunku inteligentnej fabryki.

 
Ponieważ znamy potrzeby produkcyjne: poprawa wydajności poprzez technologię.
03_automations

 Większa automatyzacja. Szybciej. Łatwiej.

 

Współpraca z klientami daje efekt w postaci usprawnienia i automatyzacji najczęściej wykonywanych zadań.
04_market

Ponieważ rynek     się zmienia. 

 
 
Cyfrowa transformacja to wiedza, jak wykorzystać surowieć jakim są DANE.

 

KLUCZOWE NOWOŚCI WEDŁUG PRODUKTU: Zaktualizuj teraz

 

 

 

Lantek Expert (CAD/CAM 2D)

 • Mnóstwo usprawnień w procesie wycinania oraz wykrawania elementów. Większa automatyzacja.
 • Funkcjonalności zwiększające wydajność cięcia, lepsze zarządzanie rodzajami wpaleń.
 • Usprawnienia importu elementów (funkcja Przeciągnij i upuść) oraz zarządzanie szkicami i duplikatami.
 • Nowa opcja wydajniejszego rozcinania szkieletu arkusza.
 • Nowa strategia rozmieszczania elementów na arkuszu w celu poprawy bezpieczeństwa i optymalizacji tworzenia szkieletu arkusza.
Expert_
Flex3d

Lantek Flex3d (CAD/CAM 3D)

 • Nowe możliwości zarządzania podporami w maszynach.
 • Dodatkowe strategie obróbki rur i profili.
 • Nowe narzędzie do projektowania ścieżek cięcia: Toolpath Smart Designer (TSD): duży krok naprzód w programowaniu dowolnego kształtu profilu, nawet nieregularnego.
 • Usprawnienie interfejsu użytkownika.
 • Architektura 64-bitowa: poprawa szybkości o 25%..

 

Lantek MES/Integra 

 • Lepsza integracja z Lantek Flex3d umożliwiająca import nowych formatów 3D (STEP, IGES, SAT), usprawniając procesy wyceny.
 • Nowe funkcje w Lantek WOS Opentalk: lepsze możliwości automatycznego pobierania informacji z maszyn.
 • Jeszcze większe możliwości integracji.
 • Nowe ustawienia interfejsu.

 

MES_Integra
Analytics_

Lantek Analytics 

 • Nowe wskaźniki KPI: (przyczyny wstrzymania maszyny, OTIF (zgodność dostawy), WIP (praca w toku), czas realizacji, ewolucja czasu realizacji, koszt transportu, odchylenie kosztów transportu, zwrot zamówień).

 • Zarządzanie pulpitami nawigacyjnymi i filtrami: tworzenie i duplikowanie pulpitów nawigacyjnych poprzez oznaczanie ich jako ulubione i tworzenie grup filtrów.

 • Samoobsługowe KPI, które umożliwiają użytkownikowi tworzenie własnych wskaźników KPI.

 • Nowe ustawienia interfejsu.

 


SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NOWOŚCI WEDŁUG PRODUKTU

ex_pastilla

Lantek Expert V2021

Lantek Expert, nasze oprogramowanie 2D CAD/CAM do maszyn wycinających, jest używane przez ponad 27 000 klientów na całym świecie. Oto wybrane ulepszenia:

 • Importowanie metodą “Przeciągnij i upuść”
 • Nowe zarządzanie elementami roboczymi
 • Automatyczne dostosowanie odległości elementów względem niewykorzystanego miejsca na arkuszu
 • Clean cut: funkcja pozwalająca na blokowanie niepożądanej technologii we wskazanym konturze (np. mikromostek)
 • Usprawnienia Importera 3D (A2N) rozwijanie giętych elementów z uwzględnieniem promieni narzędzi gnących
 • Nowe możliwości zarządzania duplikatami podczas importowania lub zapisywania
 • Większe możliwości edycji okna importu
 • Wymuszanie określonej kolejności cięcia dla elementu
 • Usprawnienia nadawania wpaleń (wejść/wyjść)
 • Dodatkowe typy wpaleń podczas cięcia szkieletu arkusza
 • Nowa metoda eliminacji złomu otworów za pomocą cięcia spiralnego
 • Ulepszenia w rozcinaniu otworów i szkieletu arkusza podczas cięcia struktury siatkowej
 • Ulepszenia w znakowaniu konturów
 • Nowy raport dla odpadów użytecznych z możliwością automatycznego zapisu w formacie PDF lub WMF
 • Automatyczne wymiarowanie podczas tworzenia odpadów
 • Nesting strefami: Wymuś ostatnią linię prostą odpadu
 • Nowy sposób wizualizacji ewakuacji elementów
 • Nowy przycisk do usuwania mikromostków na końcu konturu
 • Nowa obróbka mikromostków CNC w postprocesorach
 • Automatyczne generowanie marszrut produkcyjnych podczas zapisywania elementów
 • Dodatkowe informacje o elementach fazowanych na raportach
 • Dodatkowe parametry w wyliczaniu kosztów elementów.

 

f3_pastilla

 

Lantek Flex3d V2021

Lantek Flex3d to rozszerzenie możliwości integracji z wiodącymi na rynku programami projektowania. Oto wybrane ulepszenia:

 • Nowa 64-bitowa architektura systemu
 • Poprawa wydajności podczas projektowania elementów
 • Uwzględnianie przyspieszeń maszyny w kalkulacji czasu obróbki
 • Dodatkowa funkcjonalność przy tworzeniu formatów nieregularnych
 • Toolpath Smart Designer (TSD)
 • Import z wykorzystaniem metody “Przeciągnij i upuść”
 • Wizualizacja kierunku przejazdów maszyny
 • Usprawnienia w interfejscie systemu
 • Ulepszone zarządzanie listą operacji
 • Nesting: optymalizacja wydajności
 • Nesting: usprawnione narzędzia do ręcznego rozmieszczania elementów
 • Nesting: lepsze zarządzanie rozmieszczaniem elementów z wykorzystaniem strefy bezpieczeństwa
 • Nesting: możliwość ustawienia kątu załadunkowego rury/profilu
 • Nesting: dzielenie elementów w celu lepszego wykorzystania materiału
 • Możliwość definiowania stref roboczych maszyn
 • Nowa strategia zarządzania dla trzech ruchomych podpór
 • Możliwość znakowania linii cięcia dla pił
 • Konfiguracja kolejności operacji
 • Poprawa odcinania ekstremów rur przekraczających strefę bezpieczeństwa
 • Niezależne kompensacje otworów i ekstremów
 • Szybkie cięcie otworów w strukturze siatki
 • Dodatkowe możliwości zarządzania pozycją wpaleń (wejścia/wyjścia)
lm_pastilla

 

Lantek MES/Integra V2021

Lantek MES to konieczność, jeśli zależy Ci na wzroście wydajności Twojej produkcji. Oto wybrane ulepszenia:

 • Nowe ustawienia interfejsu
 • Nowe możliwości importu plików 3D
 • Monitorowanie obciążenia pracą: automatyczne planowanie daty rozpoczęcia
 • Monitorowanie obciążenia pracą: czas realizacji operacji podwykonawstwa
 • Monitorowanie obciążenia pracą: zalecana data dostawy na podstawie bieżącego obciążenia pracą
 • Opentalk: synchronizacja ze sterownikiem maszyny
 • Opentalk: nowa opcja wymuszania zakończenia
 • Opentalk: powiadomienie o zaprogramowanej zmianie kolejności
 • Opentalk: przywracanie ukończonych nestingów
 • Powersync: importowanie zleceń powiązanych z multiprogramami (powtarzalne nestingi)

 

analytics_pastilla

Lantek Analytics V2021

Narzędzia analityczne Lantek zapewniają przejrzyste dane dotyczące produkcji, jak również sprzedaży. Dostępne z dowolnego miejsca, przez dowolne urządzenie.

 • Klonowanie pulpitu nawigacyjnego
 • Tworzenie grupy pulpitów nawigacyjnych
 • Wyszukiwanie panelu według nazwy
 • Grupa ulubionych pulpitów nawigacyjnych
 • Opcje sortowania pulpitów nawigacyjnych
 • Filtry grup (tworzenie, edycja, usuwanie)
 • Nowe ustawienia interfejsu
 • Kreator wskaźników KPI
 • Brama danych
 • KPI przyczyn wstrzymania maszyn
 • KPI OTIF (zgodności dostawy)
 • KPI czasu realizacji według klienta
 • KPI ewolucji czasu realizacji
 • KPI WIP (pracy w toku)
 • KPI kosztu transportu
 • KPI odchylenia kosztów transportu
 • KPI zwrotów

 

 

Gotowy na aktualizację?

Skontaktuj się już dziś, aby uzyskać więcej informacji!

 

 

 

Czy posiadasz wersję starszą niż V2020?

Pamiętaj, że przegapiłeś również wersję 2020:

 

 

 

GC-xs
GC-xs

Carlos García

CTO Lantek

„35 lat produkcji oprogramowania to ogromnie dużo; to wiele lat wspólnych doświadczeń z klientami, analizy ich produkcji oraz potrzeb, mnóstwo różnych maszyn i technologii. Wersja 2021 to owoc 35 lat doświadczenia i jesteśmy bardzo dumni z wprowadzenia tej wersji na rynek."

Carlos García - CTO Lantek