slider-bg-3.jpg

Więcej informacji - Lantek Integra Quotes

lantekintegraP.png

Przeczytaj kompletną informację o

Lantek Integra Quotes

Rozwiązanie strategiczne, dzięki któremu zracjonalizujesz kontakty z obecnymi i przyszłymi klientami tak, aby zaoszczędzić czas i środki, przygotowując sprawnie optymalne kosztorysy na podstawie rzeczywistych i obiektywnych danych.

Wdrożenie oprogramowania stanowi jeden z kroków w kierunku cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Dzięki niemu:

  • Sprawdzisz koszty i ceny sprzedaży tego samego produktu wyprodukowanego przy zastosowaniu różnych technologii i/lub materiałów, w ramach różnych zamówień.
  • Przeanalizujesz i wyświetlisz w formie graficznej informacje niezbędne do podjęcia decyzji.
  • Zintegrujesz wszystkie odcinki pracy przedsiębiorstwa w jednym systemie:sprzedaż, zaopatrzenie, produkcję, warsztat i bieżące zamówienia.
  • Błyskawicznie zaplanujesz  budżet w oparciu o przeliczenia kosztów, marży i oczekiwanych zysków.
  • Stworzysz kosztorysy przypisane do produktów, zamówień sprzedaży, zleceń produkcyjnych, formularzy odbioru i faktur, śledząc w ten sposób cały proces sprzedaży bez potrzeby konsultowania poszczególnych danych w osobnych systemach.

CYFROWA TRANSFORMACJA PROCESÓW KORPORACYJNYCH W TWOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Podstawą wydajności firmy jest produkcja, a jej optymalny poziom osiąga się wtedy, gdy pozostałe procesy w przedsiębiorstwie koncentrują się właśnie na produkcji. Zarządzanie parkiem maszynowym, produkcją, a teraz również procesami korporacyjnymi: budżetowaniem, sprzedażą, zaopatrzeniem, outsourcingiem… oraz integracja z dowolnym pakietem CRM/ERP. Całkowita kontrola nad przedsiębiorstwem z poziomu jednego pakietu oprogramowania: pierwszy krok do automatyzacji i wydajności na miarę czwartej rewolucji przemysłowej.

iStock-472274056.jpg