Remote Support App 2x

Warunki korzystania z aplikacji zdalnego wsparcia TeamViewer™️

 

Przed przystąpieniem do pobierania TeamViewer™️ należy przeczytać i zaakceptować poniższe warunki:

Pobierając TeamViewer™️ użytkownik zgadza się, że TeamViewer™️ jest oprogramowaniem do zdalnego dostępu, kontroli i wsparcia komputerów oraz urządzeń końcowych. Pobierając je, użytkownik rozumie, że zezwala na zdalny dostęp do swojego urządzenia przez Lantek Sheet Metal Solutions, S.L.U. lub dowolną z jej spółek zależnych ("Lantek"). Dostęp ten będzie wykorzystywany wyłącznie do celów wsparcia technicznego lub usługi uzgodnionej między stronami, a Lantek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie wyżej wymienionego oprogramowania.